O nás

Předmětem činnosti naší firmy je tradiční vyvážená zemědělská výroba s rostlinnou i živočišnou produkcí.

Zápis v Obchodním rejstříku

Sbírka listin

Výrobní zaměření: Množení sadbových brambor, pěstování obilovin, řepky olejné, kukuřice a pícnin, chov skotu s kombinovanou užitkovostí, zemědělské služby.

Touto činností zasahujeme do katastrálních území Nová Cerekev, Čížkov, Stanovice u Nové Cerekve, Pejškov, Leskovice, Litohošť, Zahrádka u Pošné, Útěchovičky, Útěchovice u Hořepníku, Mašovice, Milotičky, Bácovice, Bitětice a některých okolních.

Registr půdy LPIS